İyirmi Yeddi mağazası geniş çeşidli bloknotlar, qeyd dəftərləri, qələmlər, penallar təqdim edir. Yaradıcı üz qapaqları, əlvan səhifələr sayəsində yazmaq və qeydlər aparmaq hər kəsə məmnuniyyət bəxş edəcəkdir.