Oyuncaqların çeşidləri körpənin hər yaşındakı ehtiyac və maraqlarına uyğun dizayn edilir. ELC hər cür testdən uğurla keçən, oyun tipinə görə növlərə ayrılan, davamlı, yaradıcı və çox əyləncəli oyuncaqlardır. Hazırlanmasında körpə zövqünə, davranışlarına və oyun istəklərinə hərtərəfli bələd olan peşəkar pedaqoqlar və uşaq psixoloqları iştirak edirlər. Uşaqların sosial, fiziki və əqli inkişafında əvəzsiz olan oyuncaqların hamısı yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz materialdandır və hipoallergendir.